Czym jest „Niebieska Karta”?

Niebieska karta oznacza zezwolenie na pobyt dla wykwalifikowanych pracowników, podejmujących pracę wymagającą wysokich kwalifikacji. W celu uzyskania niebieskiej karty niezbędna jest umowa o pracę, odpowiednio wysokie zarobki oraz udokumentowane kwalifikacje cudzoziemca.

Niebieska karta wydaje się na okres do trzech lat. Warto zaznaczyć, iż okres ważności niebieskiej karty wynosi trzy miesiące dłużej niż planowany okres zatrudnienia, ale wciąż nie dłużej niż trzy lata.

Niebieska karta pozwala na podjęcie pracy u konkretnego pracodawcy, dlatego zmiana pracodawcy bądź inne znaczne zmiany w trakcie zatrudnienia obcokrajowca muszą być zgłoszone w ciągu 15 dni w urzędzie pracy, który wydał zezwolenie.

Jeżeli chodzi o kwotę wymaganych zarobków, koniecznie musi to być kwota przekraczająca co najmniej 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

#DealStandart #работа #Польша #Украина #легализация #COVID19 #agencjapracy #Polska