Informacja starosty o lokalnym rynku pracy

Zanim złożysz wniosek o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemca, musisz dostać od starosty specjalne potwierdzenie, że tej pracy nie może podjąć bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Wyjaśniamy, jak to zrobić szybko i bezpiecznie.

Dlaczego musisz to robić? Ze względu na pierwszeństwo polskich bezrobotnych nad cudzoziemcami, możesz zatrudnić obcokrajowca tylko w przypadku braku n lokalnym rynku pracy zarejestrowanych bezrobotnych, którym mógłbyś powierzyć pracę.

Złożyć wniosek można w dowolnym momencie w trzy sposoby: podczas wizyty w urzędzie, za pośrednictwem poczty oraz wysyłając wiadomość elektronicznie. Usługa jest bezpłatna. Potwierdzenie wydaje się w ciągu 14 dni jeżeli nie znajdzie się odpowiednich kandydatów w rejestrach bezrobotnych, lub w ciągu 21 dni jeżeli znajdzie się bezrobotny, który mógłby być zatrudniony w Twojej firmie.

W powiatowym urzędzie pracy przeprowadzą test lokalnego rynku pracy i zweryfikują, czy wśród polskich bezrobotnych nie ma kogoś, kto mógłby wykonywać pracę w Twojej firmie. Jeśli takich osób się nie znajdzie, starosta wyda Ci potwierdzenie braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych Twojej firmy na lokalnym rynku pracy. Dane potwierdzenie musi zostać wydane nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową, a w uzasadnionych przez starostę przypadkach – 90 dni przed złożeniem wniosku.

Jednak w niektórych sytuacjach przeprowadzenie testu rynku pracy nie jest konieczne. Wykaz takich przypadków oraz dokładna instrukcja, opisująca jak uzyskać takie potwierdzenie są opisane na stronie portal praca.gov.pl.

Jeżeli starosta nie znajdzie odpowiednich kandydatów, wyda on informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w Twojej firmie.

Jeżeli kandydat jednak się znajdzie, starosta wyda informację o istnieniu możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w Twojej firmie. Jeżeli jednak nie zgodzisz się na skierowanie go do pracy, nie będziesz mógł zatrudnić na jego miejsca cudzoziemca.

#DealStandart #работа #Польша #Украина #легализация #COVID19 #agencjapracy #Polska