Jak zgłosić wypadek przy pracy?

Jeżeli jesteś pracodawcą, jesteś zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o dowolnym wypadku przy pracy, który w jakikolwiek sposób wywołał wpływ na zdrowie Twoich pracowników.

Jeżeli jesteś pracodawcą, jesteś zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o dowolnym wypadku przy pracy, który w jakikolwiek sposób wywołał wpływ na zdrowie Twoich pracowników.

Jednak zanim zgłosisz się do inspektora, musisz zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc i wyeliminować lub ograniczyć zagrożenie. Oprócz tego musisz natychmiast zabezpieczyć miejsce wypadku w celu wstrzymania ruchu w strefie wypadku bez nagłej potrzeby. Wszystkie maszyny muszą być wyłączone, a proces roboczy wstrzymany.

Musisz niezwłocznie zgłosić wypadek w okręgowym inspektoracie pracy właściwym ze względu na miejsce zdarzenia.

Zawiadomienie należy złożyć jak najszybciej (najlepiej telefonicznie) i musi zawierać następujące informacje:

– źródło informacji o zdarzeniu (nazwa pracodawcy, imię nazwisko, zajmowane stanowisko, telefon);

– data i godzina zaistnienia zdarzenia;

– liczba poszkodowanych pracowników;

– dane poszkodowanych pracowników (w tym m.in.: imię i nazwisko poszkodowanego, podstawę świadczenia pracy, skutki wypadku dla poszkodowanego);

– miejsce wypadku;

– informacja o przebiegu zdarzenia wypadkowego.

Numery telefonów inspektorów znajdują się na stronach internetowych okręgowych inspektoratów pracy (https://www.pip.gov.pl/pl/znajdz).

Oprócz niezwłocznego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy, pracodawca musi również poinformować o wypadku prokuratora. Ponadto pracodawca ma obowiązek prowadzić rejestr wypadków przy pracy oraz przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.Właściwy okręgowy inspektor pracy przyjmuje od pracodawcy zawiadomienie o wypadku.

#DealStandart #работа #Польша #Украина #легализация #COVID19 #agencjapracy #Polska