Ścieżki zatrudnienia pracowników z Ukrainy.

Coraz częściej jedyną szansą na pozyskanie brakujących rąk do pracy dla polskich przedsiębiorców jest zatrudnienie cudzoziemców. Statystyki mówią, że aż 85% cudzoziemców zatrudnionych w Polsce mają ukraiński paszport. Wtedy jak w 2017 r. większość cudzoziemców była skupiona na pracy w rolnictwie, obecnie rośnie liczba zatrudnionych w budownictwie i sektorze usług.


Zanim zdecydujesz się na zatrudnienie cudzoziemca, musisz wiedzieć jak zrobić to zgodnie z prawem. Podpowiemy również jaką pensję oczekuje pracownik zza wschodniej granicy.
Dla podjęcia pracy w Polsce cudzoziemcy potrzebują tzw. zezwolenia na pracę. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat polskie prawo znacznie ułatwiło proces zatrudnienia cudzoziemców m.in. pracowników z Ukrainy.
W czerwcu 2017 roku, Rząd RP zniósł obowiązek posiadania wizy uprawniającej do pracy w Polsce dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Armenii i Gruzji. To znaczy, że w ramach ruchu bezwizowego pobyt w Polsce może trwać 90 dni w ciągu każdych 180 dni. W celu zatrudnienie obcokrajowca, pracodawcy mogą złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

W takiej sytuacji przedsiębiorca składa oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy (koszt rejestracji – 30 zł). Ponadto pracodawca koniecznie musi poinformować urząd o rzeczywistym zatrudnieniu cudzoziemca.

W celu ułatwienia procesu zatrudnienia cudzoziemców, w styczniu 2018 roku wprowadzono również zezwolenie na pracę sezonową (koszt wynosi 30 zł). Jednocześnie pracodawca zwalnia się z tzw. testu rynku pracy. To oznacza, że pracodawca nie musi informować starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pod warunkiem, że zezwolenie dotyczy pracownika z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Armenii lub Gruzji.

#DealStandart#praca#Polska#Ukraina#Wschód#COVID19#agencjapracy