Ukraińcy pracujący w Polsce. Kto, kiedy i ile?

W Polsce pracuje ok. 600 tys. Ukraińców. Natomiast jeśli nie uwzględnimy pracy na etat i odprowadzania składek do ZUS-u, liczba ta może wynosić aż 2 mln.

Ostatnie badania NBP informują, że w nowej fali emigracji Ukraińców przeważają mężczyźni (57,9 proc. w porównaniu ze wcześniejszym 32,9 proc.). Teraz to już bardziej osoby młode (32,8 roku przeciwko 42,8 roku kilka lat wcześniej). – Od dwóch lat zdecydowanie więcej jest ofert pracy z budownictwa, przemysłu i transportu a więc z branż, w których dominują mężczyźni – podkreśla dr Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Banku.

Przeważna część Ukraińców przyjeżdżających do Polski w celu poszukiwania pracy przedstawiają osoby dobrze wykształcone. Jak mówią statystyki, 37,7 proc. ukraińskich migrantów ma dyplom wyższej uczelni, 53,9 proc. ma wykształcenie średnie, natomiast jedynie 8,4 proc. ma wykształcenie zawodowe lub niższe. Pomimo tego, większość z nich (70,7 proc.) wykonuje proste prace fizyczne niewymagające kwalifikacji. Ukraińcy pracują przeciętnie 54 godziny w tygodniu, a ich średnie przeciętne zarobki netto wynoszą ok. 2,1 tys. zł. Zdecydowana większość Ukraińców przesyła zarobione w Polsce pieniądze do swojego kraju. W 2014 r. to było 3,6 mld zł, lecz w roku 2018 przekazali oni łącznie 5,5 mld zł ( – szacuje NBP).